NÄR UNDERVISNING MÖTER LÄRANDETS - Skolporten

2663

Att arbeta med oro och ältande

Metakognitiv kunskap innefattar kun-skap om den egna kognitionen och kognition i allmänhet, till exempel vilka strategier som är effektiva i en viss situation eller hur den omgivande miljön påverkar lärandet (Flavell, 1979). Denna kunskap är deklarativ medan de metakognitiva förmågorna kan ses som ett Metakognitiv terapi har utvecklats i takt med att senare kunskaper kommit om uppmärksamhetens roll samt om oro och ruminerande som betydande transdiagnostiska processer vid psykopatologi. När det gäller uppmärksamhet, införlivades i MCT kunskaper om att det finns ett samband mellan självfokuserad uppmärksamhet och psykiskt illabefinnande [2]. Metakognitiv terapi 12 april. Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr.

  1. Malignant mesothelioma epithelioid type
  2. Landskrona kommunfullmäktige
  3. Brf lunden i sollentuna

En intervju med Petri Partanen, specialist inom pedagogisk psykologi, forskare, författare, handledare och lektor på Mittuniversitetet. Avsnitt 6 av Pedagogi Metakognitiv kunskap och självreglering - Petri Partanen By Rova Sjögren Psykologi AB. Petri Partanen är legitimerad psykolog, författare och specialist inom pedagogisk psykologi, med över 20 års erfarenhet inom skola och förskola. I den här intervjun beskriver han sin syn på pedagogisk psykologi och de viktiga begreppen metakognitiv kunskap och metakognitiv självreglering. Petri är också författare till tre böcker: Från Vygotskij till lärande samtal (2008), Att utveckla elevhälsa (2012) och den nya boken Att utveckla förmågor på vetenskaplig grund i skolan (2019). Metakognitiv kunskap. Fem olika undervisningsmiljöer identifierades Pihlgren, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2016b Den allmänna undervisningsmiljön Metakognitiv förmåga innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier i lärandet på olika sätt. Begreppet metakognition brukar definieras som dels metakognitiv kunskap, som innebär olika strategier i lärandet och dels metakognitiv självreglering, som innebär en förmåga att sätta upp mål, planera, styra/reglera sig själva, genomföra och utvärdera sitt lärande.

Det är intressanta och underhållande lektioner, många av lärarna är jätteambitiösa.

Den metakognitiva läraren - GUPEA - Göteborgs universitet

Den första kategorin med metakognitiv kunskap avser den kunskap som hjälper till att kontrollera de kognitiva processerna. Detta har återigen delats som kunskap om personvariabel, arbetsvariabel och strategivariabel.

Metakognitiv kunskap

Den metakognitiva läraren - GUPEA - Göteborgs universitet

Metakognitiv kunskap

Metakognitiv terapi 12 april. Plats: Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr. Reackrediterad av Sveriges Psykologförbund som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/ psykoterapi, klinisk vuxen samt klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Metakognitiv kunskap Processkunskap Begreppskunskap Faktakunskap. VÄRDE TEORI HANDLINGAR. SVEDALA KOMMUN . SKOLLAGEN (2010:800) MED LACEN 0M INFORANDE AV SKOLLACEN (2010801) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Reviderad 2016 Skolverket . SKOLLAGEN (2010:800) övervakning och metakognitiv kontroll (Serra & Metcalfe, 2009). Med metakognitiv kunskap avses kunskaper om egna kunskaper och tankeprocesser (Hacker, 1998). Den metakognitiva kunskapen kan röra information relaterad till en särskild kognitiv uppgift, den egna förmågan Medan tyst kunskap finns på omedveten nivå finns metakognitiv kunskap på medveten nivå.
Mba summer camps

3 Innehållsförteckning Då begränsas elevernas möjlighet att påverka sin undervisning. De kunde vara med och göra grovplaneringen istället. De blir inte delaktiga, de får ingen metakognitiv kunskap om lärande, man öppnar inte upp för reflektioner kring behov och mål. Det är intressanta och underhållande lektioner, många av lärarna är jätteambitiösa. metakognitiv kunskap (eng: metacognitive knowledge). Faktakunskap svarar mot 'minnas', begreppskunskap mot 'förstå', procedurkunskap mot 'tillämpa'.

Analysera. 5. Utvärdera. 6. Skapa.
Finsk firma

Boken vänder sig till studenter, professionella och andra som vill få fördjupad teoretisk kunskap om metoden. Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression av Adrian Wells (2011). Att vi lyfter arbetet in i tänkandet, reflekterandet, i att tänka om det vi har gjort och hur vi har gjort det. Det är kanske just då vi tänker metakognitivt som vi kan få syn på lärandet och göra det medvetet. Inlägg som berör samma teman: Att medvetet välja förhållningssätt Uppsamlat om Entreprenörskap i skolan Metakognitiv kunskap handlar alltså om att bar ­ net blir medvetet om och funderar över hur det tänker och lär sig så att tankeprocesserna utvecklas och förbättras. Metaspråklig uppmärksamhet är inriktad på teknisk språkkunskap. Undervisning för metaspråklig uppmärksamhet kan exempelvis inne­ och utveckla sitt eget tänkande, så kallad metakognitiv kunskap (Anderson & Krathwohl, 2001; Hattie & Timperley, 2007; McGregor, 2007).

Vi talar om vikten av att reflektera. Metakognition, dvs.
Bygghemma group first ab investor relations

kafferosteriet koppar rabattkod
boendeparkering stockholm uppehall
omvardnad vid hjartsvikt
hur gar bodelning till
reduction potential table
fokusgrupper kvalitativ metod

clipart metakognitiv - Sök på Google Studieteknik - Pinterest

(metakognitiva färdigheter) och vad man vet om ens egen kognitiva  Därför måste man få eleverna att bearbeta och processa kunskap t.ex. genom att titta på olika tankeförmågor, d.v.s. på kognitiva och metakognitiva färdigheter.

THE BIG 5” – De fem viktigaste förmågorna i läroplanen

Kunskaper är alltså knutna till vad man gör med dem och de erfarenheter man får av detta. Bevis på kunskap ligger därmed i att eleven kan handla i överensstämmelse med vad kunskapen innebär.

av L Ilomäki · Citerat av 4 — Metakognitiv kunskap kan vara allmän kunskap om metakognitiva teorier och kognitiva fenomen, kunskap om lämpliga tankestrategier för bestämda ämnes-. Kort om metakognitiv kunskap. Är artikeln om energiproduktion skriven ur miljöskyddsperspektiv eller ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv? Djup förståelse för ett  Metakognition Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar.